Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem

 1. Sklep internetowy www.tasmypc.pl jest własnością firmy P.C. s.c. Z. Czajkowski, J.Plewa z siedzibą w Białymstoku (wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 64534 nadany przez Prezydenta Miasta Białystok)
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających ze znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 5. Właściciel P.C. s.c. Z.Czajkowski, J.Plewa zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia
 1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.
  1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
   • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
   • dostęp do sieci Internet
   • adres poczty e-mail
  2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.tasmypc.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja i Logowanie
  1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą którego Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
  2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
  3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne
  4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
   • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
   • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
  5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
  6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
  7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
  8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 3. Realizacja zamówień
  1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie:
   • przez sklep www.tasmypc.pl
   • osobiście w biurze handlowym przy Aleji Jana Pawła II 39w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia 7:30-15:30
   • poprzez e-mail biuro@tasmypc.pl
   Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 12:00, w dni wolne od pracy rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym.
  2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
   • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
   • wybór formy dostawy i płatności
   • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
   • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
   • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
   • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 24 godzin w dni robocze (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie
  4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
   • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
   • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
   • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
   • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy między innymi płatności i dostawy
   • sposób płatności
   • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
   • informacja o prawie do rękojmi
   • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
  6. Do każdej przesyłki z zamówieniem dołączany jest dokument sprzedaży: paragon lub Faktura VAT
 4. Forma płatności
  1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
   • przelewem na wskazane konto bankowe: mBank nr  05 1140 2004 0000 3502 8115 9475 (zamówienie będzie zrealizowane po wpływie środków na konto bankowe)
   • przy odbiorze przesyłki, gotówką Kurierowi
   • gotówką, przy osobistym odbiorze w biurze handlowym (Białystok, Aleja Jana Pawła II 39)
   Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.
 5. Ceny i koszty przesyłki
  1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
  2. Ceny podane przy produktach na stronie www.tasmypc.pl podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów.
  3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją
  4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 6. Dostawa
  1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy: wybór
  2. Za pośrednictwem kuriera termin dostawy to 1-2 dni robocze. Chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny dla produktów oznaczonych dostępnością „na zamówienie”. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany,kupujący może odstąpić od umowy.
  3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
  4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
  5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
  6. Towary dostarczane są na terenie Polski.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy
  Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu www.tasmypc.pl jako Konsumenci.
  1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie i produkt przed jego upływem na adres: P.C. s.c. Z. Czajkowski, J.Plewa 15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 39 tel +48 85 652 70 63 , fax +48 85 652 41 12 lub email biuro@tasmypc.pl
  2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdział
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: P.C. s.c. Z. Czajkowski, J.Plewa 15-703 Białystok Al. Jana Pawła II 39
  4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep tasmypc.pl zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
  5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep tasmypc.pl, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep tasmypc.pl dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu tasmypc.pl w zakładce Pliki oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
   • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
 8. Prawo konsumenta do rękojmi
  1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
   • przez wysyłanie wiadomość e-mail na adres biuro@tasmypc.pl
   • listownie na adres P.C. s.c Z. Czajkowski, J. Plewa lub dzwoniąc pod nr +48 85 652 70 63
  2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną
  3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
  4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
  5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
  6. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
  7. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.